2e spoor re-integratie is noodzakelijke als er geen mogelijkheden zijn om te re-integreren bij de eigen werkgever(spoor 1). In de werkwijzer poortwachter zijn strikte richtlijnen opgenomen ten aanzien van een traject 2e spoor. Het UWV ziet erop toe dat de regels nageleefd worden. Bij niet naleven van de Werkwijzer Poortwachter loopt de werkgever het risico dat het UWV een loonsanctie oplegt(loondoorbetalingsverplichting 3e ziektejaar).

Een traject 2e spoor zorgt vaak voor weerstand bij een zieke werknemer, immers er zijn geen interne mogelijkheden om te re-integreren. Door de juiste coaching kan een re-integratie adviseur de werknemer leren ‘omdenken’. De basis voor ‘omdenken’ is leren denken in mogelijkheden in plaats van denken in beperkingen.  Ook ‘samenwerken’ en een ‘klik’ met de re-integratie adviseur is van belang om successen te kunnen boeken. 

Simons arbeidsdeskundigen heeft ruime ervaring in trajecten 2e spoor. De trajectprijs is afhankelijk van de duur van het traject en altijd maatwerk. Indien gewenst sturen wij u geheel vrijblijvend een offerte. De offerte bevat een trajectplan zodat het voor u helder is hoe het traject verloopt.