Simons arbeidsdeskundigen kan ook ondersteunen bij casemanagement

Met name binnen het MKB is er niet altijd ruimte voor een HR medewerker, de HR taken worden dan simpelweg verdeeld. Begeleiding van medewerkers die verzuimen vereist aandacht en expertise. Tijdig documenten opstellen en regelmatig in gesprek blijven zodat er binding blijft tussen de werknemer en het bedrijf. Regelmatig in gesprek blijven en eventuele re-integratiemogelijkheden bespreken kan de verzuimduur bekorten.

Simons arbeidsdeskundigen kan uw dossiers toetsen en indien gewenst het verzuim begeleiden. Mocht u behoefte hebben aan een gesprekpartner in verzuim, vul dan het contactformulier in. Vele bedrijven gingen u voor !