In een arbeidsdeskundig onderzoek wordt de belastbaarheid van een persoon afgewogen tegen de belasting in de functie die de werknemer op datum uitval uitoefende. De belastbaarheid wordt vastgelegd door de bedrijfsarts.

In een arbeidsdeskundig onderzoek staan onderstaande vragen centraal:

  • Is re-integratie in het eigen werk mogelijk ?
  • Is re-integratie in het eigen werk middels aanpassingen of voorzieningen mogelijk ?
  • Is re-integratie in een andere functie bij de eigen werkgever mogelijk ?
  • Is een traject 2e spoor noodzakelijk ?

 

Simons arbeidsdeskundigen kan deze vragen voor u beantwoorden en legt haar advies vast in een heldere rapportage.

Simons arbeidsdeskundigen bezoekt uw bedrijf en bekijkt -indien noodzakelijk- de werkplek en de functie van uw zieke medewerker. Hoewel de werknemer centraal staat is ook de visie van de werkgever van belang. Het arbeidsdeskundig onderzoek is inclusief nazorg. Indien gewenst zal bij gewijzigde belastbaarheid eenmalig een aanvullend arbeidsdeskundig advies worden afgegeven. Mocht de belastbaarheid gedurende de wachttijd WIA fluctueren zal een 2e aanvullend advies aan uurtarief worden gefactureerd.

Indien u gebruik wenst te maken van onze diensten, neem dan contact met ons op via het contactformulier